PR, Türkçesi halkla ilişkiler manasına gelen Public Relations kelimelerinin baş harflerinden oluşur. PR çalışmaları ise halkla ilişkilerin temel amaçlarına yönelik olan tüm medya iletişimi faaliyetlerinin kapsar.

Doğru planlanmış ve doğru uygulanan bir PR yönetimi ile şirket faaliyetleri, ürünler ve hizmetler hakkında bilinmesi istenen her şey hedef kitleye doğru zamanda doğru şekilde ulaşır.

PR faaliyetlerinde hedef kitleye göre çeşitli kriterler ve unsurlar belirlenir. PR yapmak, farklı iletişim kanallarını etkin şekilde kullanmayı gerektirir. Nihai hedef, şirketlerin hedef kitleye karşı itibarını güçlendirmektir.

PR çalışmaları ile reklam çalışmaları zaman zaman karıştırılsa da PR reklama kıyasla daha geniş kapsamlı çalışmaları ifade eder. Birbirini tamamlayan iletişim çalışmaları yazılı, görsel, işitsel ve dijital kanallar aracılığıyla kamuoyu ile buluşturulur. Reklam çalışmaları genellikle dönemseldir ve belli mecralarda belli bir zaman dilimi boyunca bulunurlar. PR’da olumlu imaj ve algı ön plandayken reklamda ürün veya hizmet tanıtımı yapmak birincil hedeftir. Geleneksel ve dijital dünyada markanızı görünür kılmak, sizi hedeflerinize ulaştırmak için PR çalışmalarına önem vermeniz gerekmektedir.

PR yönetimi belirli stratejilere bağlı olarak gerçekleştirilen çalışmalar bütünüdür. PR sürecinin planlı ve programlı bir şekilde ilerlemesi, PR çalışmalarından alınan verimi artırırken sürpriz sonuçlarla karşılaşılma ihtimalini düşürür. PR çalışmalarını oluşturan aşamalar şunlardır:

Amacı belirlemek,

Hedef kitleyi belirlemek,

Öne çıkarılacak mesajları belirlemek,

İçerik yönetimi stratejilerini belirlemek,

Mesajların yer alacağı mecraları belirlemek,

Sonuçları analiz etmek ve değerlendirmek.

PR çalışması, marka bilinirliği sağlamak üzere tek seferliğine hazırlanmış bir basın bülteninden ibaret değildir. Medya iletişimi çerçevesinde gerçekleştirilen içerik yönetimi, dijital pazarlama, etkinlik organizasyonu, basın toplantısı gibi kapsamlı çalışmaların bütünüdür. Her işte olduğu gibi PR’da da başarılı olabilmek için planlama şarttır. Ön çalışmalar yapmak, briefing toplantıları gerçekleştirmek ve belirlenen yol haritasına uygun hareket etmek başarı yolunu kısaltacaktır. Bütçenizi etkili şekilde kullanabilmek ve PR çalışmalarından maksimum verim alabilmek için  iletişim ajansınızı doğru seçebilmek çok önemlidir.

Refleks İletişim olarak hedef kitlenin ilgisini çeken, güncel, hızlı, katma değer sağlayan PR çalışmalarını şirketlerin hizmetine sunuyoruz. Bu sayede markanızın iletişimini kurgulayıp, geleceği yakalıyoruz.