Okunuşu piar olan PR baş harfleri kullanılarak oluşturulan İngilizce Public Relations kelime öbeğinin Türkçe anlamı “halkla ilişkiler”dir. Halkla ilişkiler, yani kısacası PR, kişi veya kurumun dışardan görünüşüyle ilgili oluşan algının yönetim çalışmalarının tümüne denir. Bu çalışmanın amacı, ulaşılmak istenen insan topluluğuna olumlu itibar aşılamaktır.

PR çalışmasının etkisi, markanın toplum gözündeki imajının pozitifliliği, güven vermesi ve yüksek bilinirlik ile ölçülebilir.

PR çalışmasının önemi nedir?

Günümüzde kişi veya kurum için belirlenmiş hedef kitleye, güvenirlik ve itibar algısı yaratmak için başarılı bir PR çalışması yapılması elzemdir. Kişi veya kurumları markalaştırmak kendi başlarına oluşturdukları değer ile gerçekleşmez. Bu değeri topluma nasıl aktardıklarıyla ilgilidir. PR çalışması üretilen mal veya hizmeti markalaştırma ve marka algısını yukarı taşımak için yapılan çalışmadır.

PR çalışmasını başarıya ulaştırmak için gerekli unsurları şu şekilde sıralayabiliriz:

PR çalışmasının hedefleri:

  • Marka bilinirliği oluşturma
  • Tüketici farkındalığı yaratma
  • Yatırımcı çekme faaliyetleri
  • Marka algısını geliştirme

Tüm bu unsurlar birlikte veya adım adım geliştirilebilir. Önemli olan başlangıçtaki durum tespiti ve doğru ajans ile iletişime geçip, hedeflerin belirlenmesidir.

Kişi veya kurumun yapacağı PR çalışması için hedef kitlenin önemi çok büyüktür. PR çalışmasını başarıya ulaştırmak için hedef kitlenin belirlenmesi ve bu hedef kitle üzerinde neler algılatılmak istenmesinin tespiti doğru yapılırsa, yazılı ve görsel iletişim başarıya hızlıca ulaşabilir.

PR çalışmasında kullanılacak araçlar nelerdir?

En etkin çalışmayı yapabilmek için kullanılacak araçları doğru belirlemek gerekir. Seçilecek PR ajansı bu noktada da katkı sağlayabilir. Başarılı PR çalışması için amaca uygun araç belirleyip süreklilik sağlamak Refleks İletişim‘in işidir. Geleneksel ve dijital mecraları amaca uygun olarak seçip kullanmak için Refleks İletişim ile irtibata geçebilirsiniz.

Markanızın bilinirliğini arttırmak, hatta bir marka oluşturmak için tüm mecraları amacına uygun kullanmak önemlidir. Günümüzde trend olan dijital mecralardır. Fakat geleneksel medya da halen dijital mecralar kadar aktif yer edilinebilecek opsiyon olarak değerlendirilebilir. Geri dönüş ölçümleme ve raporlamada Refleks İletişim fark yaratmaktadır. Özetle temeli sağlam olan, planlı şekilde ilerleyen bir PR çalışması amaca en hızlı ve uygun maliyetli şekilde ulaştırır.