Medya planlama, kurumların reklam yayınlarını doğru zamanda doğru kişiye ulaştırmak için hangi medya kanallarının ne kadar ve nasıl kullanılacağını ayarladıkları bir reklam bütçesi yönetim işidir. Reklam verenin hedeflediği kitleye odaklanılarak, reklam içerisindeki mesajın en verimli şekilde iletilmesi sağlanmak istenir. Firmaların medya pazarlama bütçeleri doğrultusunda TV, radyo, gazete, açık hava, sosyal medya, web siteleri, inflencerlar kullanılarak en etkili bütçe dağıtımı yapılması hedeflenir

Medya planlama nasıl yapılır?

Hedef kitle, görsel ve metinler belirlenip geri dönüş alınması en muhtemel mecralar seçilerek fiyat teklifleri istenir. Gelen teklifler doğrultusunda medya planlama uzmanları tarafından bir liste ortaya çıkarılır. Reklam verene bu liste iletilir. Reklam veren firmanın onayı ile liste son haline getirilir. Yapılan plan doğrultusunda yayın tarihleri öncesi fiziksel hazırlıklar gerçekleştirilir. Yayın yapıldıktan sonra geri dönüşler toplanır ve analiz edilir. Tüm bu sistematik çalışma reklam verenin lehine kurgulanır. Harcanan bütçe ile bir sonraki medya planına daha iyi sonuçlar alınması hedeflenerek raporlar ve fiyatlar arşivlenir. Yeni bir reklam kampanyasına kadar avantajlar ve dezavantajlar tartışılır.

Medya planında yer alan mecraların beklenen dönüşü vermemesi durumunda yayın sırasında acil müdahaleler yapılması da gerekebilir. Zaman zaman metin ve görsel içerikler yayın sırasında değiştirilerek sonuçların iyileştirilmesi beklenebilir. Tüm alternatifler denenmesine rağmen dönüşlerde olumlu sonuçlar alınmıyorsa o mecranın bütçesi kesintiye uğrar ve bütçe farklı bir mecraya yönlendirilir.

Medya planlama bütçelerinin büyük bir kısmı artık dijital medya kanallarında değerlendirilmektedir. Bunun için medya planlama ekibinin yanı sıra dijital dünyayı çok iyi bilen dijital medya operasyon ekibine de ihtiyaç duyulmaktadır. Yayının takibi ve geri dönüşlerden istenilenin elde edilmesi dijital medya operasyon uzmanlarının işidir. Alınan fiyatlar, kampanya süreci ve sonrasındaki raporlar reklam veren ile şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Dijital yayınlarda kullanılan teknikler hakkında reklam verene detaylı bilgi vermek ahlaki sorumluluğun gereğidir.

Refleks İletişim, reklam verenler için ideal medya planlama hizmetleri sunmaktadır. Medya pazarlama bütçelerinizin doğru zamanda doğru yerde harcanması için Refleks İletişim uzman medya planlama kadrosuyla 7/24 tüm mecraları takip etmektedir.